Novoročná akadémia

Liptovský Ján 14. januára 2017 – Tohtoročná Novoročná akadémia sa konala v obnovených priestoroch Kultúrneho domu v Liptovskom Jáne. Na pódiu tu postupne vystúpili rôzne zložky cirkevného zboru v programe, ktorý kopíroval zvesť o príchode Spasiteľa Ježiša Krista. Nechýbali ženský a mužský spevokol, ktoré spoločne stretnutie otvorili i zakončili piesňou. Taktiež detský spevokol prispel tromi piesňami. […]

Po Vianociach kráčame ďalej

Liptovský Ján 25. a 26. decembra 2016 – Tak už sú sviatky za nami – povedal si nejeden z  nás. Niekto s úľavou, že sa už pominul všetok ten stres príprav a obáv, či bude všetkého dosť, či bude všetko tak, ako má byť, a či bude každý spokojný. Niekto zase so smútkom, že ten krásny čas […]

Svetlo prišlo na svet

Liptovský Ján 24. 12. 2016 – Je Štedrý večer, pol štvrtej popoludní. Evanjelický kostol v Liptovskom Jáne sa pomaly zapĺňa veriacimi. Práve prišiel aj autobus, ktorý priviezol bratov a sestry z filiálok. Je pred štvrtou. Chrám Boží je plný. Mužský spevokol Svätojánsky prameň sa nastúpil pred oltár. V chráme vládne ticho umocnené šerom. Štyri hodiny. Do […]

VIAC

Služby Božie

Hlavné služby Božie

Každú nedeľu o 9:00 hod. v evanjelickom kostole v Liptovskom Jáne.

Stredtýždňové služby Božie

Každý štvrtok v zborovej miestnosti na ev. fare v Liptovskom Jáne – v letnom období o 18:00 hod., v zimnom období o 17:00 hod.

Nešporné služby Božie

Beňadiková, Kultúrny dom – 1. nedeľa v mesiaci o 13:30 hod.
Uhorská Ves, Knižnica – 2. nedeľa v mesiaci o 13:30 hod.
Podtureň, Kultúrny dom – 2. nedeľa v mesiaci o 14:30 hod.

Stretnutia

Detská besiedka

V nedeľu počas služieb Božích. Začína sa o 9:00 hod. na službách Božích. Cez druhú pieseň vedúce detskej besiedky odchádzajú s deťmi na faru, kde pokračujú vo svojom programe.

Stretnutie mládeže

V sobotu o 17:00 hod. v Kultúrnom dome v Beňadikovej.

Biblická hodina

Býva každú druhú stredu o 17:30 hod. v Kultúrnom dome v Podturni.

Biblická hodina mužov

Stretávajú sa bratia zo štyroch cirkevných zborov: Liptovský Ondrej, Liptovský Ján, Smrečany a Závažná Poruba. Stretnutia bývajú v prvú stredu v mesiaci o 18:30 postupne v jednom z týchto cirkevných zborov na fare.

Spevokoly

Detský ev. spevokol Svätojánske mušky

Nacvičuje každý piatok o 16:30 hod. v zborovej miestnosti na fare v Liptovskom Jáne.

Ženský ev. spevokol

Nacvičuje každú sobotu o 18:00 hod. v Kultúrnom dome v Podturni.

Mužský ev. spevokol Svätojánsky prameň

Nacvičuje v zborovej miestnosti na ev. fare v Liptovskom Jáne každý štvrtok po stredtýždňových službách Božích (v letnom období o 18:45 hod., v zimnom období o 17:45 hod.)

Vedenie cirkevného zboru

Viac