Život cirkevného zboru

 • Moja reformácia

  Moja reformácia

  Liptovský Ján 10. septembra 2017 – Tohtoročný zborový deň bol venovaný téme Moja reformácia. Na službách Božích zvesťou Božieho slova poslúžil Roman Dovala, farár z cirkevného zboru Badín. Po službách Božích a detskej besiedke nasledoval program vo farskej záhrade. Tu sa duchovným slovom prihovorila sestra seniorka Katarína Hudáková. Piesňami prispeli mužský, ženský i detský evanjelický […]Viac»
 • Bez požehnania to v škole nejde

  Bez požehnania to v škole nejde

  Liptovský Ján 3. septembra 2017 – Aby v škole bolo viac vecí príjemných ako nepríjemných, aby nechýbala chuť učiť sa, aby vedomosti deťom pomáhali aj múdro žiť a aby celý školský rok zvládli v zdraví a bez úrazu, k tomu všetkému je potrebné Božie požehnanie a ochrana. O ne prosili deti, rodičia i učitelia na […]Viac»
 • Po stopách Martina Luthera

  Po stopách Martina Luthera

  Liptovský Ján 17. – 21. júla 2017 – V jubilejnom roku 500. výročia reformácie sa 50 detí zúčastnilo 5-dňového denného detského tábora, ktorý sa konal pri evanjelickom kostole v Liptovskom Jáne v dňoch od 17. do 21. júla. Téma tábora vychádzala z tohto jubilea. Znela: Po stopách Martina Luthera. Akousi niťou, ktorá nás viedla cez […]Viac»
 • Koncert spevokolov Liptova

  Koncert spevokolov Liptova

  Liptovský Ján 25. júna 2017 – Deväť spevokolov vystúpilo na Koncerte spevokolov Liptova v jubilejnom Roku reformácie. Z toho dôvodu aj repertoár obsahoval piesne o Božej milosti.Viac»
 • Zlatá konfirmácia

  Zlatá konfirmácia

  Liptovský Ján 11. júna 2017 – Opäť sa stretli konfirmandi po 50 rokoch. Dvanásť zlatých konfirmandov si pripomenulo vyznanie viery, ktoré vyznávali pri svojej konfirmácii, taktiež sľub vernosti Pánu Bohu a cirkvi a pristúpili k spovedi a Večeri Pánovej. Po službách Božích vyšli na cintorín v Liptovskom Jáne, kde si pripomenuli seniora Juraja Lukáča. Stretnutie […]Viac»

Informačný list

Videá

Fotky

Služby Božie

Hlavné služby Božie

Každú nedeľu o 9:00 hod. v evanjelickom kostole v Liptovskom Jáne.

Stredtýždňové služby Božie

Každý štvrtok v zborovej miestnosti na ev. fare v Liptovskom Jáne – v letnom období o 18:00 hod., v zimnom období o 17:00 hod.

Nešporné služby Božie

Beňadiková, Kultúrny dom – 1. nedeľa v mesiaci o 13:30 hod.
Uhorská Ves, Knižnica – 2. nedeľa v mesiaci o 13:30 hod.
Podtureň, Kultúrny dom – 2. nedeľa v mesiaci o 14:30 hod.

Stretnutia

Detská besiedka

V nedeľu počas služieb Božích. Začína sa o 9:00 hod. na službách Božích. Cez druhú pieseň vedúce detskej besiedky odchádzajú s deťmi na faru, kde pokračujú vo svojom programe.

Stretnutie mládeže

V sobotu o 17:00 hod. v Kultúrnom dome v Beňadikovej.

Biblická hodina

Býva každú druhú stredu o 17:30 hod. v Kultúrnom dome v Podturni.

Biblická hodina mužov

Stretávajú sa bratia zo štyroch cirkevných zborov: Liptovský Ondrej, Liptovský Ján, Smrečany a Závažná Poruba. Stretnutia bývajú v prvú stredu v mesiaci o 18:30 postupne v jednom z týchto cirkevných zborov na fare.

Spevokoly

Detský ev. spevokol Svätojánske mušky

Nacvičuje každý piatok o 16:30 hod. v zborovej miestnosti na fare v Liptovskom Jáne.

Ženský ev. spevokol

Nacvičuje každú sobotu o 18:00 hod. v Kultúrnom dome v Podturni.

Mužský ev. spevokol Svätojánsky prameň

Nacvičuje v zborovej miestnosti na ev. fare v Liptovskom Jáne každý štvrtok po stredtýždňových službách Božích (v letnom období o 18:45 hod., v zimnom období o 17:45 hod.)

Vedenie cirkevného zboru

Viac