Svetlo prišlo na svet

Posted on Posted in Život zboru

Liptovský Ján 24. 12. 2016 – Je Štedrý večer, pol štvrtej popoludní. Evanjelický kostol v Liptovskom Jáne sa pomaly zapĺňa veriacimi. Práve prišiel aj autobus, ktorý priviezol bratov a sestry z filiálok.

Je pred štvrtou. Chrám Boží je plný. Mužský spevokol Svätojánsky prameň sa nastúpil pred oltár. V chráme vládne ticho umocnené šerom.

Štyri hodiny. Do chrámu za zvukov organu vstupuje brat farár. Celkom na úvod, ešte skôr ako sa prihovorí, otočí sa k spevokolu a začne dirigovať úvodnú pieseň – Boh schudobnel pre nás. Potemnelý chrám dopĺňa slová piesne veľmi názorne: áno, Kristus musel schudobnieť pre nás, aby už nevládla vo svete tma.

Brat farár sa prihovára zhromaždeniu. Víta všetkých v chráme v tento nádherný večer. Vysvetľuje symboliku svetla. A začínajú sa štedrovečerné služby Božie. Prvá časť, adventná, prináša Izaiášovo proroctvo o Hospodinovom služobníkovi, ktorý mal prísť na svet, aby priniesol prepustenie na slobodu. Pokračuje sa 2. žalmom: „Prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú daromnosti proti Hospodinovi a proti Jeho Pomazanému?“
Dozneli slová žalmu. Brat farár vychádza z oltára do sakristie. Začínajú znieť tóny prvej vianočnej piesne, známej Čas radosti, veselosti. Rozsvecujú sa svetlá – najprv lustre, potom aj halogénové reflektory, žiari celý chrám. Brat farár vychádza zo sakristie oblečený v slávnostnej bielej kamži. Začínajú sa Vianoce. Pripomína sa: Kristus sa narodil! Svetlo prišlo  na svet, aby svietilo tým, ktorí sedia v temnotách.

Po piesni už znie vianočné evanjelium: Lukáš 2. kapitola. Mária s Jozefom prichádzajú do Betlehema. Tam sa naplnia jej dni a ona porodí syna. Anjeli zvestujú radostnú zvesť pastierom na poliach.

Po ďalšej známej vianočnej piesni Nebo otvorené vystupuje spevokol. K mužom sa pridáva i ženský spevokol a spievajú vianočné piesne Čože je to za novina a Poďme bratia do Betléma.

V kázni brat farár zopakoval vianočné evanjelium o anjelovi zvestujúcemu pastierom narodenie Božieho Syna. Anjelské Vianoce – tak nazval tohtoročné sviatky. Anjel prelomil štyristoročnú bariéru Božieho mlčania a zvestoval príchod Božej milosti zjavenej v Božom dieťati.

Po kázni prišiel čas pre deti. Detský spevokol Svätojánske mušky zvestoval: Máme radostnú správu. Potom si všetky deti prišli vziať spod stromčeka balíčky. A na záver už opäť potemneli svetlá v chráme, aby umocnili slová piesne Tichá noc, svätá noc. Po nej už vyšli ľudia z chrámu. Vyšli ako svedkovia narodeného Mesiáša. Vyšli, aby každý z nich naložil podľa svojho svedomia s pokladom, ktorý prijal: „Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal…“

-pt-

Fotogaléria