Služby Božie 20. 8. 2017

Posted on Posted in Kázne

10. nedeľa po Svätej Trojici – Nedeľa pokánia
Služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou
Piesne: 331, 455, 456, A 78.
Piesne k Večeri Pánovej: 448, 451, 453
Kajúci žalm: Žalm 74, 1 – 3 a 8 – 12
Kázňový text: 1. Korintským 12, 16 – 21