Služby Božie 3. 9. 2017

Posted on Posted in Kázne

12. nedeľa po Svätej Trojici Služby Božie na začiatok školského roka s požehnaním detí, rodičov a učiteľov, so spoveďou a Večerou Pánovou
Piesne: 374, 638, 490/1, 606, A 54
Piesne k Večeri Pánovej: 604, 482, 491
Starozmluvný text: Jób 11, 4 – 11
Evanjelium: Matúš 19, 13 – 15
Kázňový text: Efezským 6, 1 – 4