Novoročná akadémia

Posted on Leave a commentPosted in Udialo sa

Liptovský Ján 14. januára 2017 – Tohtoročná Novoročná akadémia sa konala v obnovených priestoroch Kultúrneho domu v Liptovskom Jáne. Na pódiu tu postupne vystúpili rôzne zložky cirkevného zboru v programe, ktorý kopíroval zvesť o príchode Spasiteľa Ježiša Krista. Nechýbali ženský a mužský spevokol, ktoré spoločne stretnutie otvorili i zakončili piesňou. Taktiež detský spevokol prispel tromi piesňami. […]

Svetlo prišlo na svet

Posted on Leave a commentPosted in Udialo sa

Liptovský Ján 24. 12. 2016 – Je Štedrý večer, pol štvrtej popoludní. Evanjelický kostol v Liptovskom Jáne sa pomaly zapĺňa veriacimi. Práve prišiel aj autobus, ktorý priviezol bratov a sestry z filiálok. Je pred štvrtou. Chrám Boží je plný. Mužský spevokol Svätojánsky prameň sa nastúpil pred oltár. V chráme vládne ticho umocnené šerom. Štyri hodiny. Do […]

Vianočná párty

Posted on Leave a commentPosted in Udialo sa

Beňadiková 10. decembra 2016 – Od mládeži sa môžeme učiť, ako sa pripravovať na sviatky Božieho narodenia – nie zhon, ale radosť, zábava a počúvanie Božieho slova. Tak tomu bolo na Vianočnej párty, ktorá sa konala v rámci stretávania mládeže v Kultúrnom dome v Beňadikovej. Trinásť mladých ľudí z rôznych častí cirkevného zboru sa zapojilo do súťaží, […]

Aj kňaz potrebuje odpustenie

Posted on Leave a commentPosted in Udialo sa

Liptovský Ján 27. novembra 2016 – Aj kňaz potrebuje povzbudenie, duchovné posilnenie i odpustenie hriechov, aby to mohol prinášať iným. Preto sa kňazi a ich príbuzní stretli v 1. adventnú nedeľu na kňazskej Večeri Pánovej v chráme v Liptovskom Jáne. Spovedným príhovorom poslúžil domáci farár Peter Taját, keď si za jeho základ zvolil slová zo […]

Voľba zborového farára

Posted on Leave a commentPosted in Udialo sa

Liptovský Ján 4. decembra 2016 – V druhú adventnú nedeľu sa v našom cirkevnom zbore konala voľba zborového farára. Keďže mi uplynulo desaťročné volebné obdobie, prebehli potrebné kroky k tomu, aby táto voľba prebehla. Na úvod prítomných pozdravila sestra seniorka Liptovsko-oravského seniorátu Katarína Hudáková a seniorálny dozorca Peter Gärtner. Potom už pristúpili k samotnému volebnému konventu. […]

Stretnutia starších

Posted on Leave a commentPosted in Udialo sa

V novembri a decembri sme opäť prejavili našu úctu a vďačnosť starším bratom a sestrám. Prvé zo série stretnutí starších v tomto roku sa konalo v Beňadikovej. Slovo Božie, piesne, modlitby, rozhovory, občerstvenie, ale i darček od cirkevného zboru v podobe vlastného stolového kalendára na budúci rok. To všetko bolo náplňou tohtoročného stretnutia. Nechýbali ani deti, […]

Koncert na Nižnej Boci

Posted on Leave a commentPosted in Udialo sa

Nižná Boca 5. 11. 2016 – Na pozvanie starostky Nižnej Boce Silvie Skusilovej a cirkevného zboru Kráľová Lehota vybrali sa mužský spevokol Svätojánsky prameň a ženský spevokol na stretnutie starších v Nižnej Boci. Stretnutie sa konalo v evanjelickom kostole. Prítomných privítala domáca sestra farárka Viera Mosná a pani starostka. Naše spevokoly zaspievali niekoľko piesní sprevádzaných […]

Pamiatka zosnulých

Posted on Leave a commentPosted in Udialo sa

Beňadiková, Uhorská Ves, Liptovský Ján, Podtureň 1. novembra 2016 – Opäť na všetkých cintorínoch v rámci cirkevného zboru bolo možné počuť povzbudzujúce slová Biblie o Božej moci nad životom a smrťou a o nádeji večného života. 1. novembra (deň pred Pamiatkou zosnulých), kedy väčšina ľudí využíva sviatočný deň, aby prišla k hrobom svojich blízkych, sa […]