Služby Božie 1. 10. 2017

Posted on Leave a commentPosted in Kázne

16. nedeľa po Svätej Trojici Služby Božie s požehnaním detí, spoveďou a Večerou Pánovou Piesne: 211, 315, 646, A 50 Piesne k Večeri Pánovej: 453, 491, 493 Starozmluvný text: Izaiáš 38, 9 – 20 Epištola: Efezským 3, 13 – 21 Kázňový text: Matúš 5, 13 – 16

Služby Božie 3. 9. 2017

Posted on Leave a commentPosted in Kázne

12. nedeľa po Svätej Trojici Služby Božie na začiatok školského roka s požehnaním detí, rodičov a učiteľov, so spoveďou a Večerou Pánovou Piesne: 374, 638, 490/1, 606, A 54 Piesne k Večeri Pánovej: 604, 482, 491 Starozmluvný text: Jób 11, 4 – 11 Evanjelium: Matúš 19, 13 – 15 Kázňový text: Efezským 6, 1 – […]

Služby Božie 6. 8. 2017

Posted on Leave a commentPosted in Kázne

8. nedeľa po Svätej Trojici Služby Božie s požehnaním detí, spoveďou a Večerou Pánovou Piesne: 261, 277, 473, A 52 Piesne k Večeri Pánovej: 451, 454, 453 Starozmluvný text: Izaiáš 2, 1 – 5 Epištola: Rímskym 8, 12 – 17 Kázňový text: Matúš 7, 15 – 20