Lipy

Posted on Posted in Dejiny podľa Jaroslava Kompiša

V rámci úpravy a zveľaďovania okolia okolo kostola, ale aj na znak slobody po 1. svetovej vojne boli pred kostolom vysadené „Lipy slobody“. Celkove ich bolo päť. Stalo sa tak dodatočne v r. 1919 v marci. Po kompletnom vnútornom vybavení kostola, terénnych úpravách a výstavbe oplotenia, za účasti temer celej evanjelickej verejnosti zo Svätého Jána, […]

Obnovený kostol

Posted on Posted in Dejiny podľa Jaroslava Kompiša

Po veľkom požiari v r. 1907, ktorý vznikol 5. októbra večer o 20. hodine a do rána 6. októbra kostol ľahol popolom, všetko, čo bolo z dreva, zhorelo. Podarilo sa zachrániť len krstiteľnicu, čiernu zástavu a pozlátený kalich z r. 1706. Zhorela aj veža a iba zázrakom zostali zvony, ktoré boli neskoršie predané do Svätého […]

Zmeny v cirkevnom zbore

Posted on Posted in Dejiny podľa Jaroslava Kompiša

V priebehu rokov postupne tak, ako dochádzalo ku zmene kazateľov, dochádzalo aj k niektorým iným spomenutiahodným zmenám. V roku 1912 sa od Svätojánskej matkocirkvi odlúčila dcérocirkev z Porúbky a v r. 1948 aj veriaci zo Závažnej Poruby, a ustanovili si vlastné cirkevné zbory. Podtureň sa k Svätému Jánu pričlenila 7. augusta 1783, kedy bol ustanovený […]

Potoleranční evanjelickí kňazi

Posted on Posted in Dejiny podľa Jaroslava Kompiša

Štefan (Wilhém) De-luck Evanjelický zbor ožil až po tolerančnom patente cisára Jozefa II. V októbri 1783 prišiel do Svätého Jána ev. farár Štefan (Wilhém) De-Luck. Bol potomkom španielskych hugenotov, ktorí prišli pre prenasledovanie z viery do Uhorska. Narodil sa v Sabinove, jeho otec bol krajčírom, matka Barbara rod. Šalátová. Študoval v Radkove, Levoči, Kežmarku, vo […]

Požiar

Posted on Posted in Dejiny podľa Jaroslava Kompiša

Po veľkom požiari v r. 1907, ktorý vznikol 5. októbra večer o 20. hodine a do rána 6. októbra kostol ľahol popolom, všetko, čo bolo z dreva, zhorelo. Podarilo sa zachrániť len krstiteľnicu, čiernu zástavu a pozlátený kalich z r. 1706. Zhorela aj veža a iba zázrakom zostali zvony, ktoré boli neskoršie predané do Svätého […]

Potolerančné obdobie

Posted on Posted in Dejiny podľa Jaroslava Kompiša

V roku 1781 cisár Jozef II. vydal tzv. Tolerančný patent, ktorým umožnil náboženskú slobodu pre štyri náboženské vyznania v monarchii. V Liptove sa vtedy postavili evanjelické kostoly vo Svätom Jáne a Svätom Petre. So žiadosťou na Liptovskú stolicu sa dňa 13. novembra 1782 obrátili aj v mene evanjelikov zo Závažnej Poruby, Porúbky a Uhorskej Vsi. […]

Veľké prenasledovanie

Posted on Posted in Dejiny podľa Jaroslava Kompiša

Dňa 5. mája 1705 zomrel cisár Leopold I. a František Rákoczi II. zvolal do Sečian snem, kde bola uzavretá dohoda, podľa ktorej bolo v Liptove vrátených 23 chrámov a medzi nimi aj kostol vo Svätom Jáne. Pod záštitu týchto udalostí bolo znovu utvorené vo Svätom Mikuláši kontubernium a na jeho zhromaždení 15. septembra 1705 bolo […]

Prenasledovanie, Šopronské artikuly

Posted on Posted in Dejiny podľa Jaroslava Kompiša

Nakoľko evanjelického kostola vo Svätom Jáne nebolo, chodili veriaci do vzdialených kostolov do Paludze a niektorí do Hýb. Hlavne na výročité sviatky chodili na vozoch, ale aj pešo, a to väčšinou len v priaznivom počasí. V časoch víťazstva cisárskych vojsk nastali ťažké chvíle veľkého prenasledovania evanjelikov, ba až snahy úplného vyničenia. Protireformácia dosadzovala aj na […]

Počiatky reformácie v Liptovskom Jáne

Posted on Posted in Dejiny podľa Jaroslava Kompiša

Svätojánska evanjelická cirkev s fíliou Liptovská Porúbka mala už od roku 1560 reformačné tradície moravské. Používala Kralickú bibliu, češtinu a písmo švabach. Z tohto obdobia sú aj prvé písomné zmienky o jej existencii. Osobnosti, ktoré do Svätého Jána prichádzali alebo tu vyrastali spočiatku len okolo rodiny Svätojánskych (Szent-Ivanyiovcov) a neskoršie v latinskej a šľachtickej, protestantskej […]