Služby Božie 1. 10. 2017

Posted on Posted in Kázne

16. nedeľa po Svätej Trojici Služby Božie s požehnaním detí, spoveďou a Večerou Pánovou Piesne: 211, 315, 646, A 50 Piesne k Večeri Pánovej: 453, 491, 493 Starozmluvný text: Izaiáš 38, 9 – 20 Epištola: Efezským 3, 13 – 21 Kázňový text: Matúš 5, 13 – 16

Služby Božie 24. 9. 2017

Posted on Posted in Kázne

15. nedeľa po Svätej Trojici Piesne: 374, 508, 198, 352, A 56 Starozmluvný text: 1. Kráľov 17, 7 – 16 Epištola: Galatským 5, 25 – 6, 10 Evanjelium: Matúš 6, 25 – 34 Kázňový text: Lukáš 10, 17 – 20

Služby Božie 17. 9. 2017

Posted on Posted in Kázne

14. nedeľa po Svätej Trojici Piesne: 334, 514, 203, 294, 649, A 61 Starozmluvný text: 1. Mojžišova 28, 10 – 19a Epištola: Galatským 5, 16 – 23 Evanjelium: Lukáš 17, 11 – 19 Kázňový text: Galatským 5, 1 – 6

Služby Božie 3. 9. 2017

Posted on Posted in Kázne

12. nedeľa po Svätej Trojici Služby Božie na začiatok školského roka s požehnaním detí, rodičov a učiteľov, so spoveďou a Večerou Pánovou Piesne: 374, 638, 490/1, 606, A 54 Piesne k Večeri Pánovej: 604, 482, 491 Starozmluvný text: Jób 11, 4 – 11 Evanjelium: Matúš 19, 13 – 15 Kázňový text: Efezským 6, 1 – […]

Služby Božie 27. 8. 2017

Posted on Posted in Kázne

11. nedeľa po Svätej Trojici Piesne: 305, 321, 201, 475, A 60. Starozmluvný text: 1. Samuelova 17, 38 – 51 Epištola: Rímskym 9, 1 – 5 Evanjelium: Lukáš 18, 9 – 14 Kázňový text: Matúš 11, 1 – 6

Služby Božie 20. 8. 2017

Posted on Posted in Kázne

10. nedeľa po Svätej Trojici – Nedeľa pokánia Služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou Piesne: 331, 455, 456, A 78. Piesne k Večeri Pánovej: 448, 451, 453 Kajúci žalm: Žalm 74, 1 – 3 a 8 – 12 Kázňový text: 1. Korintským 12, 16 – 21

Služby Božie 6. 8. 2017

Posted on Posted in Kázne

8. nedeľa po Svätej Trojici Služby Božie s požehnaním detí, spoveďou a Večerou Pánovou Piesne: 261, 277, 473, A 52 Piesne k Večeri Pánovej: 451, 454, 453 Starozmluvný text: Izaiáš 2, 1 – 5 Epištola: Rímskym 8, 12 – 17 Kázňový text: Matúš 7, 15 – 20

Služby Božie 23. 7. 2017

Posted on Posted in Kázne

6. nedeľa po Svätej Trojici Piesne: 209, 473, 202, 606, A 57 Starozmluvný text: 2. Mojžišova 14, 8 – 10 a 15 – 31 Epištola: Rímskym 6, 3 – 11 Evanjelium: Matúš 5, 20 – 26 Kázňový text: Efezským 5, 1 – 11

Služby Božie 9. 7. 2017

Posted on Posted in Kázne

4. nedeľa po Svätej Trojici Piesne: 333, 307, 200, 221, A 52 Starozmluvný text: 1. Mojžišova 50, 15 – 21 Epištola: Rímskym 8, 18 – 23 Evanjelium: Lukáš 6, 36 – 42 Kázňový text: Rímskym 8, 18