Moja reformácia

Posted on Posted in Život zboru

Liptovský Ján 10. septembra 2017 – Tohtoročný zborový deň bol venovaný téme Moja reformácia. Na službách Božích zvesťou Božieho slova poslúžil Roman Dovala, farár z cirkevného zboru Badín. Po službách Božích a detskej besiedke nasledoval program vo farskej záhrade. Tu sa duchovným slovom prihovorila sestra seniorka Katarína Hudáková. Piesňami prispeli mužský, ženský i detský evanjelický […]

Bez požehnania to v škole nejde

Posted on Posted in Život zboru

Liptovský Ján 3. septembra 2017 – Aby v škole bolo viac vecí príjemných ako nepríjemných, aby nechýbala chuť učiť sa, aby vedomosti deťom pomáhali aj múdro žiť a aby celý školský rok zvládli v zdraví a bez úrazu, k tomu všetkému je potrebné Božie požehnanie a ochrana. O ne prosili deti, rodičia i učitelia na […]

Po stopách Martina Luthera

Posted on Posted in Život zboru

Liptovský Ján 17. – 21. júla 2017 – V jubilejnom roku 500. výročia reformácie sa 50 detí zúčastnilo 5-dňového denného detského tábora, ktorý sa konal pri evanjelickom kostole v Liptovskom Jáne v dňoch od 17. do 21. júla. Téma tábora vychádzala z tohto jubilea. Znela: Po stopách Martina Luthera. Akousi niťou, ktorá nás viedla cez […]

Zlatá konfirmácia

Posted on Posted in Život zboru

Liptovský Ján 11. júna 2017 – Opäť sa stretli konfirmandi po 50 rokoch. Dvanásť zlatých konfirmandov si pripomenulo vyznanie viery, ktoré vyznávali pri svojej konfirmácii, taktiež sľub vernosti Pánu Bohu a cirkvi a pristúpili k spovedi a Večeri Pánovej. Po službách Božích vyšli na cintorín v Liptovskom Jáne, kde si pripomenuli seniora Juraja Lukáča. Stretnutie […]

Biblická olympiáda

Posted on Posted in Život zboru

Liptovský Mikuláš 31. marca 2017 – Ďalší ročník biblickej olympiády sa venoval témam Eliáš a Skutky apoštolov. Seniorálne kolo sa konalo na pôde Evanjelickej základnej školy biskupa Jura Janošku v Liptovskom Mikuláši. Z nášho cirkevného zboru sa ho zúčastnili štyria súťažiaci: Ľubomír Ján Straka, Lenka Šimčeková a Ivana a Miroslav Tvrdoňovci. Najlepšie sa umiestnili Ľubomír Ján […]

Farma Východná

Posted on Posted in Život zboru

Východná 3. júna 2017 – Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí detská besiedka zorganizovala výlet na farmu vo Východnej. Deti si pozreli sýpku, hotel spokojných kravičiek a zaskákali si aj do sena.  

Čo očakávaš od dobrého spoločenstva?

Posted on Posted in Život zboru

Liptovský Mikuláš 18. marca 2017 – Človek potrebuje mať spoločenstvo. Nikomu nie je dobre samému, a o tom svojou pútavou prednáškou hovoril brat Emanuel Lippuner na spoločnej mládeži, ktorá sa stretla v Liptovskom Mikuláši, v sobotu 18. marca 2017. Témou tejto spoločnej mládeže bol „Život v spoločenstve“. Zúčastnili sa jej aj konfirmandi a mládež z […]

Svetový deň modlitieb

Posted on Posted in Život zboru

Liptovský Ján 3. marca 2017 – Opäť sa evanjelici s katolíkmi stretli pri spoločnej bohoslužbe pri príležitosti Svetového dňa modlitieb. Stretnutie viedli sestry z Evanjelického cirkevného zboru i Rímskokatolíckej farnosti sv. Jána Krstiteľa. Piesne doprevádzali Anička Rakárová na husliach a zborový farár Peter Taját na gitare. Ten sa aj prihovoril slovom Božím. Témy tohtoročného stretnutia […]