Hospodársky výbor

Predseda

Jozef Hapčo, zborový kurátor

Členovia

Elena Daňová, zborová účtovníčka

Kornel Jančuška, filiálny kurátor, Uhorská Ves

Anna Kompišová, zborová pokladníčka

Ing. Ján Paciga, PhD., zborový kronikár

Juraj Mlynarčík, filiálny kurátor, Podtureň

Jozef Šmihovský