Novoročná akadémia

Posted on Posted in Život zboru

Liptovský Ján 14. januára 2017 – Tohtoročná Novoročná akadémia sa konala v obnovených priestoroch Kultúrneho domu v Liptovskom Jáne. Na pódiu tu postupne vystúpili rôzne zložky cirkevného zboru v programe, ktorý kopíroval zvesť o príchode Spasiteľa Ježiša Krista. Nechýbali ženský a mužský spevokol, ktoré spoločne stretnutie otvorili i zakončili piesňou. Taktiež detský spevokol prispel tromi piesňami. Deti z detskej besiedky nám v scénke Anjelské Vianoce ukázali, akú radosť majú anjeli v nebi z narodenia Spasiteľa. Tri koledy zahrala na husliach Simonka Kompišová. Mládež vystúpila so scénkou Ruky a policajný duchovný Ján Paciga z duchovným slovom.

-pt-

Fotogaléria