Po Vianociach kráčame ďalej

Posted on Posted in Život zboru

Liptovský Ján 25. a 26. decembra 2016 – Tak už sú sviatky za nami – povedal si nejeden z  nás. Niekto s úľavou, že sa už pominul všetok ten stres príprav a obáv, či bude všetkého dosť, či bude všetko tak, ako má byť, a či bude každý spokojný. Niekto zase so smútkom, že ten krásny čas prešiel tak rýchlo. I my hľadíme s podobnými pocitmi späť na to, čo sa dialo v našom chráme. Zo všetkých síl sme sa snažili, aby bol každý spokojný, predovšetkým Pán Boh, s tým, ako sme Mu slúžili a ako sme svedčili o narodení nášho Pána. Jeho sme prosili, aby sa priznal k našej slabosti a aby ju doplnil svojou mocou a dokonalosťou. A prežívali sme aj nádherné chvíle pri počúvaní vianočného evanjelia a všetkých svedectiev, ktoré ho prinášali.

Spomíname napríklad na vystúpenie spevokolov. Okrem Štedrého večera, kde vystúpil aj ženský spevokol a detský spevokol Svätojánske mušky, to bola aj 1. slávnosť vianočná, kde zaspieval mužský spevokol Svätojánsky prameň pieseň Ó ty vianočný čas preradostný.

Spomíname na 2. slávnosť vianočnú,  na ktorej zvesťou slova Božieho poslúžila naša sestra teologička Barborka Zollerová. Ďakujeme za slová povzbudenia i napomenutia k väčšej vernosti a horlivosti.

A myslíme na všetkých, ktorí najrozličnejším spôsobom poslúžili a pomohli, aby sme sa cítili príjemne a aby nám mohlo slovo Božie nerušene znieť. Chcel som ich vymenovať, ale zistil som, že ten zoznam je taký dlhý, že by som celkom iste na niekoho zabudol. Tak aspoň takto všeobecne ďakujem Pánu Bohu za všetkých Vás.

A teraz po skončení sviatkov ostáva jediné: uvedomiť si, že Kristus neprišiel na svet, aby zostal dieťaťom, ale aby vyrástol, stal sa mužom, Zvestovateľom prichádzajúceho Božieho kráľovstva a Vykupiteľom z hriechov, naším Spasiteľom a Prostredníkom. Práve tak aj my nemáme ostať len pri nostalgických spomienkach na odchádzajúce Vianoce, ale máme Pána poslúchať, dôverovať Mu a oslavovať Ho každý jeden deň.

-pt-

Fotogaléria z 1. slávnosti vianočnej

Fotogaléria z 2. slávnosti vianočnej