Redakčná rada

Predseda

Mgr. Peter Taját

Členovia

Bc. Naďa Kubányová, zborová zapisovateľka

Anna Lubelanová

Ing. Ján Paciga, PhD., zborový kronikár

Jana Daňová