Revízna komisia

Predseda

Jozef Hapčo, zborový kurátor

Členovia

Kornel Jančuška, filiálny kurátor, Uhorská Ves

Vladimír Mlynček