Služby Božie 17. 9. 2017

Posted on Posted in Kázne

14. nedeľa po Svätej Trojici
Piesne: 334, 514, 203, 294, 649, A 61
Starozmluvný text: 1. Mojžišova 28, 10 – 19a
Epištola: Galatským 5, 16 – 23
Evanjelium: Lukáš 17, 11 – 19
Kázňový text: Galatským 5, 1 – 6