Služby Božie 27. 8. 2017

Posted on Posted in Kázne

11. nedeľa po Svätej Trojici
Piesne: 305, 321, 201, 475, A 60.
Starozmluvný text: 1. Samuelova 17, 38 – 51
Epištola: Rímskym 9, 1 – 5
Evanjelium: Lukáš 18, 9 – 14
Kázňový text: Matúš 11, 1 – 6