Voľba zborového farára

Posted on Posted in Život zboru

volba-p-farara-001673ecLiptovský Ján 4. decembra 2016 – V druhú adventnú nedeľu sa v našom cirkevnom zbore konala voľba zborového farára. Keďže mi uplynulo desaťročné volebné obdobie, prebehli potrebné kroky k tomu, aby táto voľba prebehla. Na úvod prítomných pozdravila sestra seniorka Liptovsko-oravského seniorátu Katarína Hudáková a seniorálny dozorca Peter Gärtner. Potom už pristúpili k samotnému volebnému konventu. V rámci volebného konventu sa cirkevný zbor vyslovil za doterajšieho svojho slova Božieho kazateľa. Touto cestou ďakujem zborovému presbyterstvu i cirkevnému zboru za mne prejavenú dôveru. Prosím Pána Boha, aby mi pomáhal v mojej službe, upevňoval moju vieru a napĺňal Duchom horlivosti a lásky.

-pt-

Fotogaléria