Zborový deň 2017 – pozvánka

Posted on Posted in Život zboru


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Ján Vás srdečne pozýva na ďalší zborový deň. Uskutoční sa v kostole a vo farskej záhrade v Liptovskom Jáne dňa 10. 9. 2017. Opäť sa môžete tešiť na služby Božie, detskú besiedku, zaujímavé slovo, vystúpenia spevokolov i na dobré občerstvenie, zábavu pre deti a mládež a na výstavu. Hosťom tohtoročného zborového dňa bude farár z Badína Roman Dovala, známy svojimi piesňami pre deti. Tešíme sa na jeho slovo i na koncert.