Milodary a ofery

Milodary a ofery patria ku klasickým spôsobom finančnej podpory cirkevného zboru. Zvykneme dávať milodary pri špeciálnych príležitostiach, ako sú narodenia a úmrtia blízkych, spomienky, jubileá a pod. Je možné dať milodar aj bez špeciálnej príležitosti, jednoducho s túžbou podporiť cirkevný zbor. A hoci sa pri jednotlivých príležitostiach v súčasnosti nemôžeme modliť spoločne v chráme, môžeme tak robiť v našich súkromných modlitbách.

Potrebné údaje: IBAN SK8702000000003265514051, BIC SUBASKBX (Všeobecná úverová banka), VS: 3 , správa pre prijímateľa: meno a priezvisko a účel. Je dobré aj kontaktovať zborového farára telefonicky alebo mailom.