Pravidelný príspevok prevodom na účet

V cirkevnom zbore sa už niekoľko rokov vytvára skupina ľudí, ktorí podporujú cirkevný zbor pravidelným mesačným príspevkom na účet cirkevného zboru. Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa pridali k takémuto spôsobu podpory.

Potrebné údaje: IBAN SK8702000000003265514051, BIC SUBASKBX (Všeobecná úverová banka), VS: 1, správa pre prijímateľa: meno a priezvisko. Nastavte si platbu ako trvalú.