Spevokoly

Mužský ev. spevokol Svätojánsky prameň

Nacvičuje v zborovej miestnosti na ev. fare v Liptovskom Jáne každý štvrtok po stredtýždňových službách Božích (v letnom období o 18:45 hod., v zimnom období o 17:45 hod.)