Služby Božie

Nešporné služby Božie

Beňadiková, Kultúrny dom – 1. nedeľa v mesiaci o 13:30 hod.
Uhorská Ves, Knižnica – 2. nedeľa v mesiaci o 13:30 hod.
Podtureň, Kultúrny dom – 2. nedeľa v mesiaci o 14:30 hod.