Služby Božie

Hlavné služby Božie bývajú každú nedeľu o 9,00 hod. v Evanjelickom kostole v Liptovskom Jáne.

Stredtýždňové služby Božie bývajú každý štvrtok v letnom období o 18,00 hod. a v zimnom období o 17. hod. v zborovej miestnosti v Liptovskom Jáne.

Nešporné služby Božie v Beňadikovej sa konajú vždy v 1. nedeľu v mesiaci o 13,30 hod. v Kultúrnom dome.

Nešporné služby Božie v Uhorskej Vsi sa konajú vždy v 2. nedeľu v mesiaci o 13,30 hod. v Knižnici.

Nešporné služby Božie v Podturni sa konajú vždy v 2. nedeľu v mesiaci o 14,30 hod. v zasadačke Obecného úradu.

Konfirmácia 2018
Liptovský Ján 27. 5. 2018 – Desať mladých evanjelikov potvrdilo krstné sľuby, ktoré dávali rodičia a krstní rodičia pri ich krste, a vyznalo vieru v Pána Boha. Stalo sa tak na
VIAC
Storočnica chrámu v Liptovskej Porúbke
Liptovská Porúbka 13. 5. 2018 – V nedeľu 13. mája mali evanjelici v Liptovskej Porúbke veľkú slávnosť: oslavovali sté výročie posvätenia chrámu. Pozvali aj nás ako svoju bývalú matkocirkev. Navštívili sme
VIAC
Rodinné služby Božie
Liptovský Ján 8. 4. 2018 – V 1. nedeľu po Veľkej noci sa konali Rodinné služby Božie. V kázni slova Božieho bol predstavený Šimon Cyrenejský – muž, ktorý niesol namiesto
VIAC
Zelený štvrtok
Liptovský Ján 9. 3. 2018 – Opäť ako každý rok sa na Zelený štvrtok stretli členovia mužského a ženského evanjelického spevokolu. Najprv zaspievali na službách Božích, ktoré pripomínali, ako Pán
VIAC
Národný týždeň manželstva
Liptovský Ján 18. 2. 2018 – Na službách Božích sme sa opäť zapojili do Národného týždňa manželstva. Manželské páry mohli prísť pred oltár a prijať požehnanie. Vystúpil aj spojený spevokol (detský
VIAC
Štedrovečerné služby Božie
Liptovský Ján 24. 12. 2017 – Aj tieto štedrovečerné služby Božie sme zasvätili starocirkevným spôsobom, ktorý zdôrazňuje koniec adventu a príchod Vianoc, koniec vlády tmy a príchod pravého Svetla, nášho
VIAC