Svätojánske mušky

Mládežnícky evanjelický spevokol Svätojánske mušky pôsobí v cirkevnom zbore od roku 2009. Je určený pre všetky deti a mládež vo veku cca 6-15 rokov. Vystupuje na službách Božích a pri rôznych príležitostiach v cirkevnom zbore, ale i na celocirkevných podujatiach. Viackrát vystupoval na evanjelických cirkevných dňoch (Žilina, Lučenec, Spišská Nová Ves, Zvolen).

Spevokol nacvičuje každý piatok o 17:00 v zborovej miestnosti na fare v Liptovskom Jáne.