Svätojánsky prameň

Mužský evanjelický spevokol Svätojánsky prameň pôsobí v cirkevnom zbore od roku 1998. Vystupuje predovšetkým na službách Božích, ale taktiež pri seniorátnych či celocirkevných podujatiach ako i pri rôznych príležitostiach v obci. V roku 2002 sa zúčastnil Stretnutia kresťanov 6 národov v Görlitzi, v roku 2018 spieval na VI. evanjelických cirkevných dňoch vo Zvolene. V roku 2013 spoločne s detským evanjelickým spevokolom Svätojánske mušky nahral CD Svätojánska muška.

Nacvičuje každý štvrtok po stredtýždňových službách Božích ( v letnom období o 18:45 hod., v zimnom období o 17:45 hod.) v zborovej miestnosti na fare v Liptovskom Jáne.

Novoročná akadémia – pozvánka
VIAC
Aké je milé, keď bratia spolu bývajú… a Pánovi spievajú!
September býva nielen začiatkom nových prác v škole, ale aj v evanjelických spevokoloch. Spevokoly cirkevných zborov Liptovský Ján a Liptovský Ondrej začali túto novú sezónu netradične – zájazdom do Nemecka,
VIAC
Koncert spevokolov Liptova
Srdečne pozývame na ďalší ročník Koncertu spevokolov Liptova. Spevokoly Liptova opäť vystúpia v koncerte duchovných piesní, ktorými vyvrcholia tohtoročné Jánske slávnosti. V nedeľu 23. júna 2019 o 14,30 hod. v Evanjelickom
VIAC
Dvadsaťročný Svätojánsky prameň oslavoval
  „Je to zázrak,“ povedal senior Liptovsko-oravského seniorátu Stanislav Grega v nedeľu 19. mája 2019. Stalo sa tak v Evanjelickom kostole v Liptovskom Jáne popoludní a slová boli adresované mužskému
VIAC
Novoročná akadémia 2019
Uhorská Ves 19. januára 2019 – Tohtoročná Novoročná akadémia sa konala v Kultúrnom dome v Uhorskej Vsi. Témou stretnutia boli Božie slová: „Človek hľadí na to, čo je pred očami,
VIAC
Trojkráľový koncert
Náš mužský spevokol Svätojánsky prameň a ženský spevokol opäť prijali pozvanie Rímskokatolíckej farnosti sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne a zúčastnili sa Trojkráľového koncertu. Okrem nás tu vystupoval domáci spevokol
VIAC
1. sviatok vianočný 2018
Liptovský Ján 2018 – Na 1. sviatok vianočný opäť zaspievali naše dva dospelácke spevokoly. Ženský spevokol zaspieval pieseň Spasiteľ náš Ježiš Kristus a Svätojánsky prameň Pásli pastieri. V kázni bol predstavený
VIAC
Štedrý večer 2018
Liptovský Ján 24. 12. 2018 – Prinášame Vám niekoľko obrázkov zo štedrovečerných služieb Božích v roku 2018. Služby Božie opäť začali za prítmia v kostole. Tento starocirkevný spôsob slávenia má
VIAC
Stretnutia starších 2018
Beňadiková, Uhorská Ves, Podtureň a Liptovský Ján november 2018 – Stretnutia starších sa opäť pravidelne konali v novembri vo všetkých častiach cirkevného zboru. V Podturni potešilo starších bratov a sestry
VIAC
Pamiatka reformácie
Liptovský Ján 31. 10. 2018 – Rok po 500. výročí reformácie sa na Pamiatku reformácie evanjelici v Liptovskom Jáne zišli opäť na slávnostných službách Božích. Kázeň slova Božieho bola založená
VIAC