Svätojánsky prameň

Mužský evanjelický spevokol Svätojánsky prameň pôsobí v cirkevnom zbore od roku 1998. Vystupuje predovšetkým na službách Božích, ale taktiež pri seniorátnych či celocirkevných podujatiach ako i pri rôznych príležitostiach v obci. V roku 2002 sa zúčastnil Stretnutia kresťanov 6 národov v Görlitzi, v roku 2018 spieval na VI. evanjelických cirkevných dňoch vo Zvolene. V roku 2013 spoločne s detským evanjelickým spevokolom Svätojánske mušky nahral CD Svätojánska muška.

Nacvičuje každý štvrtok po stredtýždňových službách Božích ( v letnom období o 18:45 hod., v zimnom období o 17:45 hod.) v zborovej miestnosti na fare v Liptovskom Jáne.