Preskočiť na obsah

Liptovský Ján 2. decembra 2018 – 110 rokov uplynulo od posvätenia obnoveného evanjelického chrámu Božieho v Liptovskom Jáne. Ten predchádzajúci, tolerančný z roku 1785, zničil v roku 1907 požiar. Len rok stačil, aby už nový chrám Boží mohol byť posvätený. Pri tejto príležitosti sa konali slávnostné služby Božie, na ktorých ako slávnostný kazateľ zvesťou Božieho slova poslúžil emeritný biskup Július Filo.

Na slávnosti vystúpili štyri spevokoly (mužský, ženský, mládežnícky spevokol a žiaci ZŠ). Medzi hosťami boli starostovia obcí na území cirkevného zboru, taktiež rímskokatolícky farár Peter Kvasňák.

Súčasťou služieb Božích bola po­sviacka nových oltárnych rúch. Tri budú slúžiť na oltári v zborovej miestnosti (biele, fialové a zelené) a jedno bude pre kazateľňu v chráme Božom (zelené). Vyhotovila ich firma Parta z Detvy.

Popoludní sa konal organový koncert, na ktorom hral Metod Rakár a spievala Pavla Hudziková. Súčasťou slávnosti bola aj výtvarná a literárna súťaž Kostol – môj dom, do ktorej sa zapojili žiaci z cirkevného zboru.