Vedenie cirkevného zboru

Predsedníctvo

Ing. Mgr. Iveta Lukáčová

zborová dozorkyňa

Mgr. Peter Taját

zborový farár

Presbyterstvo

Darina Cviková
Elena Daňová, zborová účtovníčka
Jozef Hapčo, zborový kurátor
Ľudmila Herichová
Michal Hreha
Milota Hromádková
Miriama Hybenová
Ľubomír Melna

Elena Melnová, zborová pokladníčka
Juraj Mlynarčík, filiálny kurátor, Podtureň
Eva Mlynárová
Adela Nikitinová
Ján Paciga, zborový kronikár
Oľga Pavelicová
Anna Pipíšová
Ľubica Rakárová

Eva Repčeková
Naďa Rukavicová
Nadežda Škultétyová, kostolníčka
Jozef Šmihovský
Adriana Štetková
Peter Žilka