Pamiatka zosnulých
VIAC
Pamiatka reformácie
VIAC
Špinavé ruky
Už niekoľko rokov sa v areáli cirkevného zboru v lete konalo letné podujatie Špinavé ruky. Stretli sa na ňom niekoľkokrát cez letné prázdniny rodičia detí do 6 rokov spolu so
VIAC
Biblická hodina mužov v Smrečanoch
4. kapitolou Skutkov apoštolov pokračovali muži na biblickej hodine mužov v Smrečanoch 2. októbra 2019. Po uzdravení chromého sa tak dostali k časti, kde sú Peter, Jakub a Ján vypočúvaní
VIAC