Preskočiť na obsah

Detský spevokol

Detský evanjelický spevokol Svätojánske mušky pôsobí v cirkevnom zbore od roku 2009. Je určený pre všetky deti a mládež vo veku cca 5-13 rokov. Vystupuje na službách Božích a pri rôznych príležitostiach v cirkevnom zbore, ale i na celocirkevných podujatiach. Viackrát vystupoval na evanjelických cirkevných dňoch (Žilina, Lučenec, Spišská Nová Ves, Zvolen).

Po prestávke vynútenej koronavírusom chceme opäť rozbehnúť nácviky spevokolu. Prosím, informujte sa na farskom úrade.

CD Svätojánska muška

V roku 2013 detský spevokol Svätojánske mušky spolu s mužským evanjelickým spevokolom Svätojánsky prameň vydal CD Svätojánska muška.