Preskočiť na obsah

Mužský spevokol Svätojánsky prameň

Spevokol v súčasnosti pracuje pod vedením Miroslavy Smrečanovej. Nacvičuje každú sobotu o 18. hod. v zasadačke Obecného úradu v Podturni.

Srdečne Vás pozývame, aby ste sa k nášmu spevokolu pridali. Viac informácii na farskom úrade.

História Svätojánskeho prameňa

Vianočné dieťa

Zborová kronika zaznamenáva: 29. októbra 1998 po prvý raz začal nacvičovať mužský spevokol. 13 mužov, členov cirkevného zboru, začalo nacvičovať dve piesne na Vianoce. A z 24. decembra toho roku je zase tento záznam: Na štedrovečerných službách Božích vystúpil prvýkrát nový mužský zborový spevokol, 13-členný v tomto zložení: Ján Paciga – zborový dozorca, Vladimír Šarafín, Peter Kompiš, Miroslav Kompiš, Ján Šajbidor, Vladimír Mlynček, Jozef Lukáč, Jozef Hapčo, Dušan Pivko, Jaroslav Melna, Jaroslav Adamčík, farár Miloš Zaťko a Vladimír Brziak. Spevokol nacvičoval a dirigoval zborový kurátor Ľubomír Melna. Spevokol zaspieval 2 piesne: pred kázňou Ó príď Emanuel a po kázni Za noci hlbokej s doprovodom organa a fujary. Podanie týchto piesní mužským nový spevokolom malo veľký úspech. Veríme a dúfame, že tento mužský spevokol bude požehnane obohacovať naše služby Božie počas slávností a sviatkov.

Prvé vystúpenie mužského evanjelického spevokolu Svätojánsky prameň 24. 12. 1998
Vystúpenie pri Pamätníku padlých 8. 5. 2000 pri príležitosti výročia skončenia 2. svetovej vojny. V popredí brat biskup Július Filo st.

Prvé vystúpenia

Spevokol od počiatku spieval pri všetkých sviatočných chvíľach a významných podujatiach v cirkevnom zbore. K najvýznamnejším príležitostiam iste patrí obdobie pôstu vrcholiace Veľkým piatkom a ukrižovaním Pána Ježiša. Ježišova obeť je zásadnou udalosťou našej spásy.

K prvému vystúpeniu počas týchto dní kronika zaznamenáva: Mužský spevokol k Veľkej noci nacvičil niekoľko piesní. Spev piesní však zaznel už spred oltára, nie z chóru ako na Vianoce. Spevokol spieval už na Kvetnú nedeľu, na Zelený štvrtok, na Veľký piatok. Aj slávnostné služby Božie na Veľkonočnú nedeľu boli obohatené vstúpením spevokolu mužov.

Doma i v zahraničí

Liptovský Ján, Beňadiková, Uhorská Ves, Podtureň, Bardejov, Cisownica, Dudince, Görlitz, Háj, Hanušovce nad Topľou, Istebné, Liptovská Porúbka, Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš, Liptovský Ondrej, Partizánska Ľupča, Pezinok, Prešov, Pribylina, Púchov, Ružomberok, Svätý Kríž, Turčianske Teplice, Východná, Vyšná Boca. To je ukážka miest, kde všade vystupoval spevokol počas svojej 20-ročnej existencie.

Počas existencie spevokolu sa v ňom vystriedal nielen rad spevákov, ale aj dirigentov. Pri zrode spevokolu stál vtedajší zborový kurátor Ľubomír Melna. Potom to boli dirigenti Lucia Cukerová, Metod Rakár, Ján Haluška, Lucia Tušová, Ľubomír Vyšný, Peter Taját i Miroslava Smrečanová.

Dvadsať rokov za nami

Spevokol spieval pri mnohých významných podujatiach. V roku 2002 spieval na Ekumenickom stretnutí kresťanov v Görlitzi v Nemecku. Vystupoval na celocirkevných dňoch, na dištriktuálnom dni, na dni Liptovsko-oravského seniorátu. V roku 2013 vydal cirkevný zbor CD, na ktorom aj mužský spevokol nahral dve piesne. Od 10. do 15. septembra 2019 sa spolu so ženským spevokolom a so spevokolom z cirkevného zboru Liptovský Ondrej zúčastnil zájazdu do Nemecka.

19. mája 2019 oslávil spevokol dvadsaťročnicu svojej existencie slávnostným koncertom v Evanjelickom kostole v Liptovskom Jáne. Táto udalosť mala byť odrazovým mostíkom k novým vystúpeniam. Žiaľ, zanedlho svet zachvátila pandémia koronavírusu, ktorá výrazne zasiahla do činnosti spevokolu. V súčasnosti teda spevokol nacvičuje spoločne s ženským spevokolom pod vedením Miroslavy Smrečanovej.