Život zboru

Biblická hodina mužov v Liptovskom Jáne

Zverejnený

Liptovský Ján 7. 3. 2018 – Opäť v Liptovskom Jáne sa stretli bratia zo štyroch cirkevných zborov: Liptovský Ondrej, Smrečany, Závažná Poruba a domáci Liptovský Ján. Študovali sme Evanjelium podľa Marka.