Preskočiť na obsah

4. kapitolou Skutkov apoštolov pokračovali muži na biblickej hodine mužov v Smrečanoch 2. októbra 2019. Po uzdravení chromého sa tak dostali k časti, kde sú Peter, Jakub a Ján vypočúvaní židovskou veľradou. Títo učeníci boli nútení, aby nehovorili nikomu o Ježišovi. Avšak Peter odpovedá: “ Súďte, či je spravodlivé pred Bohom poslúchať viac vás ako Boha!“ (Sk 4, 19) Nedá sa nehovoriť o Kristovi, ak je človek Krista plný. A to Peter bol! Oddiel pokračuje modlitbou spoločenstva veriacich a končí obrazom raného jeruzalemského cirkevného zboru, v ktorom sa kresťania delili o svoj majetok.

Na každej biblickej hodine býva aj diskusia k prebratému oddielu Písma. Tentokrát najviac zaujal práve záver prečítanej časti Biblie. Dokedy trvalo toto spoločné vlastníctvo raných kresťanov? Nevieme o tom veľa. Jediným zdrojom poznania sú nám totiž len prečítané verše. Vždy bolo ťažké podľa tohto ideálu žiť. Nemusíme však mať všetky veci spoločné. Ak sme ale oslobodení od sebectva, vtedy sa pri nás môže konať dielo lásky.

Na záver tohto biblického štúdia bolo opäť pripravené chutné občerstvenie.

Na biblickej hodine mužov sa stretávajú štyri cirkevné zbory: Liptovský Ján, Smrečany, Závažná Poruba a Liptovský Ondrej. Stretnutia bývajú raz za mesiac, a to každý mesiac v inom cirkevnom zbore.