Biblické hodiny

V 2. a 4. stredu v mesiaci o 16:30 hod. sa v zasadačke Obecného úradu v Podturni koná biblická hodina. V neformálnej atmosfére preberáme postupne rôzne biblické knihy. Biblická hodina umožňuje systematické a hlbšie spoznávanie Písma svätého.

Každú 1. stredu v mesiaci o 18:30 hod. sa koná biblická hodina mužov. Spoločne sa stretávajú muži zo 4 cirkevných zborov: Smrečany, Závažná Poruba, Liptovský Ondrej a Liptovský Ján. Miesto konania sa postupne strieda v týchto cirkevných zboroch.

Biblická hodina mužov v Smrečanoch
4. kapitolou Skutkov apoštolov pokračovali muži na biblickej hodine mužov v Smrečanoch 2. októbra 2019. Po uzdravení chromého sa tak dostali k časti, kde sú Peter, Jakub a Ján vypočúvaní
VIAC
Seniorátne stretnutie mužov
Liptovský Mikuláš 11. marca 2019 – Prvé tohtoročné celoseniorátne stretnutie mužov sa konalo na starej fare v Liptovskom Mikuláši. O misijnej službe a prinášaní evanjelia pre veriacich v rezorte Ministerstva
VIAC
Konferencia pre mužov
Třinec 9. februára 2019 – Štyria bratia z nášho cirkevného zboru sa na začiatku roka zúčastnili Konferencie pre mužov. Túto konferenciu každoročne organizuje Sliezska cirkev evanjelická v Třinci. Tohtoročná téma:
VIAC
Biblická hodina mužov v Liptovskom Jáne
Na začiatku nového roka sa biblická hodina mužov konala v Liptovskom Jáne. Muži zo štyroch cirkevných zborov sledovali výklad domáceho farára k Skutkom apoštolov 2, 1 – 13.
VIAC
Biblická hodina mužov v Liptovskom Jáne
Liptovský Ján 5. septembra 2018 – Opäť v Liptovskom Jáne sa stretli muži zo štyroch cirkevných zborov, aby preberali biblickú knihu Skutky apoštolov.
VIAC
Biblická hodina mužov v Liptovskom Ondreji
Liptovský Ondrej 6. 6. 2018 – Ďalšia zo série biblických hodín pre mužov v Liptovskom Ondreji. Opäť sa stretli muži zo štyroch cirkevných zborov Liptova, aby čítali Božie slovo, spievali
VIAC
Stretnutie mužov v Dolnom Kubíne
Dolný Kubín 25. 4. 2018 – Na viacerých miestach seniorátu sa spojili niekoré cirkevné zbory a v ich rámci sa stretávajú muži na biblických hodinách. Veľké stretnutie mužov sa konalo v
VIAC
Biblická hodina mužov v Liptovskom Jáne
Liptovský Ján 7. 3. 2018 – Opäť v Liptovskom Jáne sa stretli bratia zo štyroch cirkevných zborov: Liptovský Ondrej, Smrečany, Závažná Poruba a domáci Liptovský Ján. Študovali sme Evanjelium podľa
VIAC
Biblická hodina mužov v Liptovskom Ondreji
Liptovský Ondrej 7. 2. 2018 – Opäť sa muži zišli pri štúdiu Biblie. Študujeme Evanjelium podľa Marka a tentoraz sme sa stretli v Liptovskom Ondreji.
VIAC