Preskočiť na obsah

Cirkevný príspevok

Jeho platenie patrí k základným povinnostiam evanjelického kresťana. Už niekoľko rokov sa jeho výška pohybuje na symbolickej čiastke 6,- € ročne. Tento cirkevný príspevok je to minimum, ktorým môžeme cirkevný zbor podporiť.

V tomto období je aj cirkevný príspevok potrebné platiť na účet. Potrebné údaje: IBAN SK8702000000003265514051, BIC SUBASKBX (Všeobecná úverová banka), VS: 2, správa pre prijímateľa: meno a priezvisko alebo názov rodiny a počet osôb.