Preskočiť na obsah

Liptovský Ján 16. – 20. júla 2018 – 45 detí a k tomu dospelí vedúci sa zúčastnili ďalšieho denného detského tábora, ktorý organizuje evanjelický cirkevný zbor. Tentokrát výzdoba areálu nikoho nenechala na pochybách: Tí-pí, deti s čelenkami na hlavách a indiánska hudba boli jasným dôkazom, že sa tu koná Indiánsky tábor. Deti počas piatich dní sledovali príbehy rôznych ľudí, ktorí venovali svoj život hlásaniu evanjelia medzi Indiánmi. Mali množstvo aktivít súvisiacich s touto témou. Na záver tábora sa konali služby Božie, na ktorých vystúpili v indiánskej výzdobe. Špeciálne chceme poďakovať za pomoc pani učiteľke z Uhorskej Vsi Dáši Tkáčovej.