Deti

Deti sa stretávajú na detskej besiedke každú nedeľu počas služieb Božích. Začína sa o 9:00 hod. na službách Božích. Cez druhú pieseň vedúce detskej besiedky odchádzajú s deťmi na faru, kde pokračujú vo svojom programe.

Každý rok v lete organizujeme denný detský tábor. Okrem toho sa deti zúčastňujú rôznych výletov, tvorivých dielní, súťaží, hier a pod.

 

 

Novoročná akadémia – pozvánka
VIAC
Špinavé ruky
Už niekoľko rokov sa v areáli cirkevného zboru v lete konalo letné podujatie Špinavé ruky. Stretli sa na ňom niekoľkokrát cez letné prázdniny rodičia detí do 6 rokov spolu so
VIAC
Detská besiedka v Kontaktnej ZOO
V prvú septembrovú nedeľu sa deti z detskej besiedky vybrali do Kontaktnej ZOO. Najprv si pozreli výstavu motýľov v Liptovaréne. Nádherné obrovské motýle pristávali na hlavách, rukách i na oblečení
VIAC
Výlet detskej besiedky – pozvánka
Prvé dni školského roka chceme s detskou besiedkou využiť ešte na pekný výlet. Srdečne Vás pozývame. V sobotu 7. 9. 2019 ideme do Kontaktnej ZOO. O 9:30 odchádzame z autami
VIAC
Začiatok školského roka
Srdečne pozývame na služby Božie na Začiatok školského roka. Chceme vstúpiť do nového školského roka s Božím slovom, s Jeho požehnaním a v modlitbe Ho chceme prosiť o pomoc a
VIAC
Tábor – informácie
Milí rodičia, zákonní zástupcovia účastníkov denného detského tábora! Prinášame Vám informácie ohľadom denného detského tábora, ktorý sa bude konať v dňoch 15. – 19. 7. 2019 v areáli cirkevného zboru.
VIAC
Špinavé ruky
Pozývame vás srdečne počas prázdnin každú stredu od 10. 7. do 21. 8. 2019 od 9:30 do 11:00 hod. na hravé dopoludnia pre deti, ktoré sa neboja ušpiniť. Zahajujeme 4.
VIAC
Denný detský tábor – registrácia
Načítava sa…
VIAC
Novoročná akadémia 2019
Uhorská Ves 19. januára 2019 – Tohtoročná Novoročná akadémia sa konala v Kultúrnom dome v Uhorskej Vsi. Témou stretnutia boli Božie slová: „Človek hľadí na to, čo je pred očami,
VIAC
Rodinné služby Božie – pozvánka
VIAC