Deti

Deti sa stretávajú na detskej besiedke každú nedeľu počas služieb Božích. Začína sa o 9:00 hod. na službách Božích. Cez druhú pieseň vedúce detskej besiedky odchádzajú s deťmi na faru, kde pokračujú vo svojom programe.

Každý rok v lete organizujeme denný detský tábor. Okrem toho sa deti zúčastňujú rôznych výletov, tvorivých dielní, súťaží, hier a pod.