Preskočiť na obsah

Liptovský Ján 3. 6. 2018 – Detská besiedka sa stretáva každú nedeľu počas služieb Božích v zborovej miestnosti na fare. Je jedinečným miestom, kde sa deti stretávajú a zábavnou formou spoznávajú Pána Boha a učia sa v Neho veriť a žiť v poslušnosti Pánu Bohu.