Preskočiť na obsah

Každú nedeľu sa stretáva detská besiedka. Deti sa stretávajú najprv na službách Božích v kostole o 9. hod., kde sú až po druhú pieseň. Tvoria tak tiež spoločenstvo na službách Božích. Potom už odchádzajú k svojej forme počúvania Božieho slova. Už niekoľko nedieľ taktiež vozíme autom tie deti, ktoré nemôžu prísť na služby Božie s rodičmi.