Preskočiť na obsah

Milí bratia a sestry! Bezpečnostné opatrenia, spojené s ochranou pred šírením Corona vírusu nám znemožňujú stretnúť sa v najbližšiu nedeľu na službách Božích. To ale neznamená, že by slovo Božie nemalo znieť. Práve naopak. Čas navštívenia je pre cirkev a kresťanov vždy výzvou k ešte intenzívnejšiemu vnáraniu sa do Božieho slova a k ešte horlivejším modlitbám. Evanjelická cirkev už v dávnej histórii poznala prax domácich pobožností a pre evanjelikov bolo samozrejmé zhromažďovať sa pri Božom slove doma.

Keďže naša cirkev aj dnes pozná túto prax a máme aj poriadok domácich pobožností – vypracovaný Bohoslužobným výborom v roku 2011, prinášame Vám ako pomôcku domácu pobožnosť na 3. pôstnu nedeľu. Pomôže Vám vykonať krátku domácu pobožnosť doma, spoločne s Vašimi blízkymi, alebo bratmi a sestrami vo viere. Prípravku Vám pripravíme aj k budúcej nedeli a budeme ich pripravovať dovtedy, kým bude trvať zákaz stretávania sa na službách Božích.

Aj keď vonku zúri nebezpečná choroba, my zotrvajme pevní vo viere a na modlitbe s našim Pánom, prosiac Ho o Jeho prítomnosť, pomoc a požehnanie i pre súčasnú situáciu.

Pobožnosť si môžete prečítať tu alebo stiahnuť: