Dorast a mládež

Dorast a mládež  nášho cirkevného zboru sa pravidelne zúčastňujú podujatí, ktoré sa pre nich organizujú v senioráte. Predovšetkým to býva stretnutie dorastu Liptova, ktoré býva raz do mesiaca v niektorom cirkevnom zbore Liptova.

Novoročná akadémia 2019
Uhorská Ves 19. januára 2019 – Tohtoročná Novoročná akadémia sa konala v Kultúrnom dome v Uhorskej Vsi. Témou stretnutia boli Božie slová: „Človek hľadí na to, čo je pred očami,
VIAC
Stretnutie dorastu horného Liptova
Uhorská Ves 26. 10. 2018 – V piatok 26. októbra bol Kultúrny dom v Uhorskej Vsi naplnený do prasknutia mladými ľuďmi. Asi 130 ich prišlo z cirkevných zborov horného Liptova na stretnutie dorastu
VIAC
Dištriktuálny deň v Poprade
Poprad 16. 9. 2018 – Zúčastnili sme sa Dištriktuálneho dňa v Poprade. Symbolicky v Poprade – v meste, odkiaľ zo železničnej stanice odišiel prvý transport židovských žien a dievčat do koncentračných táborov
VIAC
Konfirmandi v Cisownici
Cisownica 8. – 10. 6. 2018 – Konfirmandi a mládežníci z nášho cirkevného zboru sa pod vedením brata farára a sestier Janky Pacigovej a Aďky Štetkovej zúčastnili zájazdu zo partnerského cirkevného
VIAC
Stretnutie dorastu v Liptovskom Ondreji
Liptovský Ondrej 1. 6. 2018 – Zúčastnili sme sa stretnutia dorastu, ktoré sa konalo v Kultúrnom dome v Liptovskom Ondreji.
VIAC
Novoročná akadémia
Liptovský Ján 13. 1. 2018 – “Môžu prísť aj neveriaci?” opýtala sa jedna pani pred Novoročnou akadémiou. “Iste,” odpovedal som, “možno vás to osloví.” S touto snahou sme pripravovali aj
VIAC
Nácvik tieňovej scénky
Liptovský Ján 2. 1. 2018 – K Novoročnej akadémii chce prispieť aj mládež tieňovou scénkou. Podkladom i tu je Podobenstvo o hostine (Matúš 22, 1 – 14).
VIAC