Dorast a mládež

Dorast a mládež  nášho cirkevného zboru sa pravidelne zúčastňujú podujatí, ktoré sa pre nich organizujú v senioráte. Predovšetkým to býva stretnutie dorastu Liptova, ktoré býva raz do mesiaca v niektorom cirkevnom zbore Liptova.