Preskočiť na obsah

About

Biblické hodiny

Detská besiedka

V nedeľu 9:00 hod. počas služieb Božích. Cez druhú pieseň vedúce detskej besiedky odchádzajú s deťmi na faru, kde pokračujú vo svojom programe.

Biblická hodina

2. a 4. streda v mesiaci o 16:30 hod.
Zasadačka Obecného úradu v Podturni

Biblická hodina mužov

1. streda v mesiaci o 18:30 hod.
striedavo na fare v Smrečanoch, Závažnej Porube, Liptovskom Ondreji a Liptovskom Jáne

Spevokoly

Spojený spevokol

Nacvičuje v sobotu o 18:00 v zasadačke Obecné úradu v Podturni alebo v zborovej miestnosti na fare v Liptovskom Jáne

Detský evanjelický spevokol Svätojánske mušky

Srdečne pozývame deti vo veku od 5 do 13 rokov!