Preskočiť na obsah

Liptovský Ján 27. 5. 2018 – Desať mladých evanjelikov potvrdilo krstné sľuby, ktoré dávali rodičia a krstní rodičia pri ich krste, a vyznalo vieru v Pána Boha. Stalo sa tak na slávnosti konfirmácie. Potom už po prvýkrát prijímali sviatosť Večere Pánovej. Pán Boh daj, aby z nich boli verní vyznávači evanjelia Kristovho a Jeho verní nasledovníci.