Kontakt

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
Starojánska 127/43
032 03 Liptovský Ján
Slovenská republika

E-mail: lipt.jan@ecav.sk
Telefón: +421 44 52 63 328
Mobil: +421 918 828 334

IČO: 31 897 037
DIČ: 20 20 578 131

Číslo účtu: Všeobecná úverová banka, Lipt. Mikuláš
IBAN: SK8702000000003265514051
BIC: SUBASKBX