Preskočiť na obsah

Situácia je vážna a je skutočnou skúškou pre spoločnosť. Zasiahla aj cirkvi, teda i náš cirkevný zbor. Nekonajú sa služby Božie, nevyučuje sa náboženská výchova, nenacvičujú spevokoly, nekoná sa návštevná služba v domácnostiach, v nemocniciach atď.

Avšak nemyslím si, že tento stav v cirkvi je katastrofou pre ňu. Som presvedčený, že je príležitosťou. Tak ako v dobe Babylonského zajatia bol Boží ľud nútený vážne sa zamyslieť nad svojou zbožnosťou a vzťahom k Pánu, alebo podobne v dobách náboženského prenasledovania museli ľudia hľadať spôsob, ako žiť vo viere a uchovať si ju a v čase, keď nebolo farárov a ľudia boli trestaní za prejavy svojej zbožnosti.

Súčasná situácia je pre cirkev a pre nás kresťanov príležitosťou trojakým spôsobom.

1. Je príležitosťou konať. Môžeme si lepšie ako inokedy uvedomiť, že v duchu zásady všeobecného kňazstva máme všetci pred Pánom Bohom zodpovednosť za čítanie a zvestovanie Božieho slova. Keď nie je možné prichádzať do chrámu, v rodinách máme zodpovednosť za to, aby slovo Božie neutíchlo. Viac ako inokedy ho máme horlivo čítať a prinášať ho aj našim blízkym. Teraz je čas na domáce pobožnosti. Teraz je príležitosť pustiť si z internetu nahrávku služieb Božích. Teraz, keď nás situácia núti byť uzavretí v domácnostiach, je čas so svojou rodinou si sadnúť a spievať duchovné piesne.

2. Je príležitosťou ukázať správny prístup. Rozhodne nie je kresťansky správne situáciu zľahčovať a tváriť sa hrdinsky. Na to ešte bude čas, ak bude potrebné vyjsť medzi chorých a poskytovať pomoc. Teraz je však čas na prevenciu a tu je potrebný postoj lásky a zodpovednosti k blížnym. Pán Ježiš nám dal prikázanie lásky. Apoštol Pavel vyzdvihol zo všetkých darov predovšetkým lásku. Láska je tu prvoradá. A tá sa prejavuje tým, že sa budem správať zodpovedne, pôjdem druhým príkladom v preventívnych opatreniach a zo všetkých síl budem dbať na to, aby sa nákaza nešírila ďalej. My kresťania máme byť v tejto situácii vzorom zodpovednosti a lásky!

3. Je príležitosťou nasadiť zbrane najťažšieho kalibru. Ľudia vo svete používajú tie zbrane, ktoré poznajú. My však modlitbu, a to je vážna a silná zbraň. Je najväčšou mocou na svete, lebo pohne rukou toho, ktorý stvoril svet. Keď sa vojská križiakov uberali proti Saladinovým vojskám, moslimský kráľ Saladin vyhlásil, že viac ako zbraní križiakov sa bojí ich modlitieb. Nezabudnime na túto našu zbraň a na povinnosť použiť ju v boji proti koronavírusu. V týchto dobách sa dostávajú ku mne všelijaké modlitby cestou emailov, facebooku a pod. Ale dôležité je, aby sme sa každý v súkromí, vo svojich rodinách sklonili k modlitbe a v nej jednoducho, úprimne, vytrvalo prosili Pána Boha, aby pomohol situáciu zvrátiť, dal ľuďom zodpovednosť, predstaveným múdrosť, a pomohol znížiť počet vážnych priebehov ochorenia. Je potrebné prosiť o Božiu pomoc, ochranu a silu pre zdravotníkov, bezpečnostné a záchranné zložky, pre pracovníkov potravinách, v lekárňach a pre mnohých ďalších, ktorí pomáhajú situáciu zvrátiť, zabezpečujú chod spoločnosti a sú vystavení riziku nákazy.

Toto je pohľad mňa, kresťana, na úlohu kresťanov v spoločnosti v dobe koronavírusu. Som presvedčený, že Pán Ježiš je skutočnou záchranou sveta dokonca aj v tejto oblasti. Veď on posiela nás kresťanov, aby sme využili tieto tri príležitosti. A tie sa môžu stať skutočnou pomocou svetu.

Peter Taját, ev. a. v. farár