Preskočiť na obsah

Hybe 28. 10. 2018 – Slávnosťou inštalácie bol dňa 28. októbra 2018 do úradu seniora Liptovsko-oravského seniorátu uvedený hybský farár Stanislav Grega. Slávnostný akt vykonal biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol. Slávnosť prebehla za účasti farárov i ďalších bratov a sestier z celého seniorátu i hostí z iných seniorátov.
Brat biskup v inštalačnom príhovore na slová proroka Jeremiáša 1, 4 – 10 zdôraznil, že v službe seniora je potrebné stáť preniknutý Božím slovom. Po inštalačných otázkach a sľube mu odovzdal Zápisnicu o zvolení za seniora Liptovsko-oravského seniorátu a vyhlásil ho za seniora.

Primátor mesta Liptovský Hrádok Branislav Tréger zaželal novozvolenému seniorovi, aby spájal ľudské srdcia. Dozorca rodného cirkevného zboru brata seniora Marhaň a zástupca dozorcu Šarišsko-zemplínskeho seniorátu Radoslav Brehuv pripomenul, aby sa brat senior v službe nebál a zároveň aby nezabudol na svoju rodinu. Dozorca cirkevného zboru Hybe Ondrej Mrlian sa v rámci svojho príhovoru za brata seniora pomodlil. Senior Gemerského seniorátu Radovan Gdovin označil Stanislava Gregu ako moderného farára, ktorému nie sú cudzie výdobytky modernej techniky. Pripomenul, že najvyšším cieľom má byť vždy Kristus. Bývalý farár brata seniora v jeho rodnom zbore, terajší senior Tatranského seniorátu Jaroslav Matys, ktorý zdôraznil potrebu prispieť k jednote cirkvi. Svojho otca pozdravil z videozáznamu aj syn Samko, ktorý je momentálne na štúdijnom pobyte v zahraničí.

Doterajšia sestra seniorka Katarína Hudáková sa zamyslela, nad tým, čo má novému seniorovi odovzdať. Nemôže to byť seniorát, keďže ho nevlastní. Nemôže to byť ani pomyselné žezlo, pretože v cirkvi nie je úrad moci. Nemôžu to byť ani skúsenosti, aspoň nie jednorazovo. Možno ich iba odovzdávať. Môže to byť však niekoľko rád, predovšetkým: zachovaj si pokoru a bázeň pred Bohom.

Slávnosť doprevádzala spevom hudobná formácia KVD. Jej klavirista Martin Tipul sprevádzal služby Božie aj hrou na organe. Vysoká úroveň slávnosti bola podčiarknutá i videozáznamom, ktorý vyhotovil domáci cirkevný zbor. Na záver sa v kultúrnom dome konala slávnostná recepcia pre všetkých hostí.

Stanislav Grega je zborovým farárom v cirkevnom zbore Hybe od roku 2005. Od roku 2008 vykonával funkciu konseniora Liptovsko-oravského seniorátu. Vo funkcii nahradil Katarínu Hudákovú, zborovú farárku v cirkevnom zbore Liptovský Ondrej, ktorá ju zastávala dve funkčné obdobia, teda 12 rokov. Cirkevno-právne predpisy nedovoľujú túto funkciu zastávať viac ako dve funkčné obdobia za sebou.