Nahrávky služieb Božích

Služby Božie | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Ján
Služby Božie | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Ján
Podcast Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovský Ján
Služby Božie 13. 10. 2019
by CZ ECAV Liptovský Ján

17. nedeľa po Svätej Trojici • Piesne: 320, 307, 200, 648, A 58 • Čítania: Žalm 75, 5 – 8; Židom 4, 9 – 13; Matúš 12, 1 – 8 • Kázeň: Lukáš 14, 1 – 6 • Kazateľ: Peter Taját

Služby Božie 13. 10. 2019
Služby Božie 6. 10. 2019
Služby Božie 29. 9. 2019
Služby Božie 8. 9. 2019
Služby Božie 1. 9. 2019
Služby Božie 25. 8. 2019
Služby Božie 18. 8. 2019
Služby Božie 11. 8. 2019
Služby Božie 4. 8. 2019
Služby Božie 28. 7. 2019

Nahrávky služieb Božích nájdete v podcaste Služby Božie | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Ján vo vašich podcastových aplikáciách.

Taktiež sú dostupné v Youtube kanáli cirkevného zboru.