Nahrávky služieb Božích

Služby Božie | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Ján
Služby Božie | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Ján
Podcast Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovský Ján
Boží projekt lásky (23. 2. 2020)
by CZ ECAV Liptovský Ján

Predpôstna nedeľa 23.2. 2020 • Piesne: 188, 229, 203, 556, 558, A 53 • Čítania: 1. Mojžišova 2, 18 – 24; 1. Korintským 13, 1 – 7; Marek 10, 2 – 12 • Kázeň: Lukáš 19, 1 – 10 • Kazateľ: Peter Taját • Misijnú prácu cirkevného zboru môžete podporiť ľubovoľným jednorazovým alebo pravidelným príspevkom na účet IBAN: SK87 0200 0000 0032 6551 4051

Boží projekt lásky (23. 2. 2020)
Radostná jednota (20. 2. 2020)
Manželstvo – náš príbeh je rozprávkový (16. 2. 2020)
Štvorica prianí pre stabilný duchovný život (13. 2. 2020)
Životná filozofia apoštola Pavla (6. 2. 2020)
Je Biblia dôveryhodná? (2. 2. 2020)
Jednoznačné vyslobodenie pre väzňov (30. 1. 2020)
Jediný skutočne reálny plán pre život (26. 1. 2020)
Ježiš a naše drobné problémy (19. 1. 2020)
Motivácia k radostnému kresťanskému životu (12. 1. 2020)

Nahrávky služieb Božích nájdete v podcaste Služby Božie | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Ján vo vašich podcastových aplikáciách.

Taktiež sú dostupné v Youtube kanáli cirkevného zboru.