Nahrávky služieb Božích

Služby Božie | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Ján
Služby Božie | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Ján
Podcast Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovský Ján
Služby Božie 1. 12. 2019
by CZ ECAV Liptovský Ján

1. adventná nedeľa – Pamiatka posvätenia chrámu • Piesne: 205, 16, 259, A 6 • Piesne k Večeri Pánovej: 6, 28, 27 • Slávnostný žalm: Žalm 25, 1 – 9 • Kázeň: 1. Petra 1, 18 – 25 • Kazateľ: Peter Taját

Služby Božie 1. 12. 2019
Služby Božie 24. 11. 2019
Služby Božie 17. 11. 2019
Služby Božie 10. 11. 2019
Služby Božie 3. 11. 2019
Služby Božie 27. 10. 2019
Služby Božie 13. 10. 2019
Služby Božie 6. 10. 2019
Služby Božie 29. 9. 2019
Služby Božie 8. 9. 2019

Nahrávky služieb Božích nájdete v podcaste Služby Božie | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Ján vo vašich podcastových aplikáciách.

Taktiež sú dostupné v Youtube kanáli cirkevného zboru.