Preskočiť na obsah

Uhorská Ves 19. januára 2019 – Tohtoročná Novoročná akadémia sa konala v Kultúrnom dome v Uhorskej Vsi. Témou stretnutia boli Božie slová: „Človek hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce.“ Tieto slová povedal Pán Boh prorokovi Samuelovi, keď hľadal kráľa pre izraelský národ. O tomto hľadaní hovorila aj tieňová scénka, ktorú nacvičila mládež cirkevného zboru. O hodnotách, ktoré nás napĺňajú, hovorila scénka detskej besiedky Mladosť na rázcestí. Kráľ Dávid bol známy tým, že skladal krásne piesne, ktoré máme ako žalmy v Biblii. Podobne s piesňami vystúpili aj tri naše spevokoly, mládežnícky spevokol Svätojánske mušky, ženský spevokol a mužský spevokol Svätojánsky prameň.