Preskočiť na obsah

Liptovský Ján 13. 1. 2018 – „Môžu prísť aj neveriaci?“ opýtala sa jedna pani pred Novoročnou akadémiou. „Iste,“ odpovedal som, „možno vás to osloví.“ S touto snahou sme pripravovali aj tohtoročnú Novoročnú akadémiu, v ktorej vystúpili mužský, ženský i detský evanjelický spevokol, detská besiedka i mládež. Celá Novoročná akadémia sa niesla v duchu Podobenstva o hostine (Matúš 22, 1 – 14). Tak ako pán povolal hostí na hostinu, tak Boh povoláva nás. Je na nás, či to pozvanie prijmeme, alebo odmietneme. Detská besiedka toto podobenstvo znázornila scénkou, mládež zase tieňovým predstavením. rôzne piesne vianočné i nevianočné boli pozvaním k Pánu Bohu. Husličky Martiny Radičovej ešte pripomenuli vianočnú atmosféru. Slovom Božím poslúžila Barbora Hankovská.