Preskočiť na obsah

Oznamy

  • Každú stredu o 17,30 na Rádiu Regina je vysielaná evanjelická pobožnosť.
  • Dávame do vašej pozornosti stránky Liptovsko-oravského seniorátu ecavlos.sk a facebook.com/ecavlos. Nájdete na nich dôležité informácie pre seniorát a tiež pozvánky k sledovaniu seniorálnych programov.
  • Naše zvony zvonia pravidelne o 20:00 ako pozvánka pre všetkých v cirkevnom zbore, aby sme sa v našich domácnostiach pridali k spoločným modlitbám a prosili o Božíí zásah proti koronavírusu. Na znak toho, že sa k týmto modlitbám pridávame, si môžeme zažať v oknách sviecu. Je to zároveň aj povzbudenie pre ďalších ľudí, aby sa k modlitbám pridali. Ak si túto sviecu odfotíte, môžete ju pridať na facebookovej stránke nášho cirkevného zboru.
  • Deti mali za úlohu nakresliť dúhu ako symbol Božej ochrany a nádeje. Ňou si mali vyzdobiť okno, predtým však ju mali odfotiť a poslať na faru. Do súťaže sa zapojilo 19 detí. Víťazi sú: Barbora Čenková, Janík Horňák, Julka Tajátová a Tamarka Bocánová. Anička Vozáriková. Víťazi, ale aj všetci ostatní účastníci súťaže budú odmenení. Všetkým srdečne blahoželáme.
  • Vyhodnotili sme aj pôstny kvíz. Keďže iba prvé dve pôstne nedele sme mohli byť v chráme, uznali sme všetky vyplnené pôstne kvízy a všetky zapojené deti odmeníme. Sú to: Ľubko Hreha, Evička Labath, Vilmuška Markušová, Maťa Radičová, Lenka Šimčeková, Dávidko Taját, Peťko Taját, Julka Tajátová.
  • Obraciame sa na vás, bratia a sestry, s prosbou, aby ste nezabúdali podporovať svoj cirkevný zbor aj finančne. Potrebné údaje, ako aj všetky ďalšie oznamy nájdete na stránke cirkevného zboru i na facebookovej stránke zboru .
Zahrňme do našich modlitieb:
  • Bohuznámy brat z Liptovského Jána obetuje pre potreby CZ milodar vo  výške 10,- €.
  • Rodina Fassingerová obetuje pre potreby CZ milodar vo výške 150,- €..
  • Bohuznáme sestry z Uhorskej Vsi obetujú pre potreby CZ milodary spolu vo výške 40,- €.
Za všetky prijaté milodary ochotným darcom ďakujeme. Nech im Pán vynahradí ich štedrosť.