Preskočiť na obsah

Liptovský Ján 21. 10. 2018 – Mužský aj ženský spevokol vystúpili na službách Božích k Poďakovaniu za úrody zeme. Peknou výzdobou chrámu z ukážok úrod sme opäť ďakovali Pánu  Bohu za Jeho štedrosť. Brat farár na základe slov z Evanjelia podľa Jána 15, 13 a 16 povedal: „Pán Ježiš si nás vyvolil, aby sme šli a prinášali ovocie a naše ovocie aby zostávalo. – Čiže, aby iní ľudia smeli ďakovať Bohu za to, že sme ich nasmerovali a viedli k viere v Pána Ježiša, k spaseniu. Sotva je čosi väčšie a krajšie, sotva jestvuje vznešenejšia úloha ako iným „otvárať nebo“, ako sa stať pre našich blížnych ukazovateľom na Krista. To je ovocie, ktoré zostáva, ktoré pretrvá aj „zimu“, neskazí sa, ale jeho vôňa, chuť, kvalita sa nestratí – zostane.“